Tomer Yosef - תומר יוסף
Mitahat La’adama - מתחת לאדמה
[בית 1]
רעש מסמרים
מנקר אותי בבוקר
של מפעל הנעליים שלא הולך לשום מקום
והקפאין של אתמול בלילה
מתחבר לי עם היום

[בית 2]
בקצב הפטיש
הריח לא ברור
אני אצא אל הרחוב שיאיר את פני
לאן אתה הולך, שואלת אותי הרוח
בכיוון מחשבותי

[פזמון]
מתחת לאדמה
צוחקים מתחת לאדמה
מתחת לאדמה
צוחקים מתחת לאדמה

[בית 3]
הנה אנשים
אני רחוק כבר מהבית
הם בוכים כאילו לא יודעים מה הולך לקרות
אנשי התחזית, אנשי הלמה-למה
אני צמא, רוצה לשתות

[פזמון]
מתחת לאדמה
צוחקים מתחת לאדמה
מתחת לאדמה
צוחקים מתחת לאדמה
מתחת לאדמה
צוחקים מתחת לאדמה
מתחת לאדמה
צוחקים מתחת לאדמה