Tomer Yosef - תומר יוסף
Ma Lo Beseder - מה לא בסדר
[בית 1]
מה, מה, מה עשיתי לא בסדר
לא, לא, לא מצליח לזרום עם העדר
או, אולי זה משהו שאמרתי
אולי זה משהו שלא
בא, בא, באלגן בראש שלי
לא, לא, לא מוביל לשום מקום
מה, מה, מנסה לשמור על קור הרוח
אבל קר לי ברוח הזאת

[פזמון]
אז תעשה מקום לעוד אחד
שלא יבכה פתאום
הוא לא רוצה להיות לבד
נו טוב, רק ככה לפחות הוא עוד יראה
שווה יותר, אחד ועוד אחד

[בית 2]
אה, אה, אזרתי את האומץ
ל, ל, לנסות להשתלב
ה, הדיבור שלי קטוע
אני קצת בקצב אחר
(אבל)
תנו לי צ'אנס, תראו אני אצליח
עוד, עוד אפתיע את כולם
ה, המקום שלי בטוח
זה הכל רק עניין של זמן

[פזמון]
אז תעשה מקום לעוד אחד
שלא יבכה פתאום
הוא לא רוצה להיות לבד
נו טוב, רק ככה לפחות הוא עוד יראה
שווה יותר, אחד ועוד אחד
אז תעשה מקום לעוד אחד
שלא יבכה פתאום
הוא לא רוצה להיות לבד
נו טוב, רק ככה לפחות הוא עוד יראה
שווה יותר, אחד ועוד אחד

[קטע מעבר]
(?אה, סליחה, אני יכול להגיד איזה משהו קטן)
(נו, טוב)
(באמת, זה לא ייקח הרבה זמן)
(טוב, טוב)
(אפשר להתחיל?)

[בית 3]
אם הכסף מדבר אז כנראה שאנ'לא שומע
אם החרא מהלך אז סלאמת, אני נוסע
אם הכל מובן מראש אז יש לי ראש שלא יודע
אם לא סימנתי מטרה אז יש סיכוי שאני פוגע
אם זה נכון להיות צודק אז אני חי בטעות
אם מחזקים אותי מספיק אני נשבר בקלות
אם לא תתנו לי לדבר אני אגיד כל מה שאני חושב
אם צובטים אותך חזק (מה? מה?) זה לא כואב?

[פזמון]
אז תעשה מקום לעוד אחד
שלא יבכה פתאום
הוא לא רוצה להיות לבד
נו טוב, רק ככה לפחות הוא עוד יראה
שווה יותר, אחד ועוד אחד
אז תעשה מקום לעוד אחד
שלא יבכה פתאום
הוא לא רוצה להיות לבד
נו טוב, רק ככה לפחות הוא עוד יראה
שווה יותר, אחד ועוד אחד

[אאוטרו]
תעשה מקום לעוד אחד שלא יבכה פתאום
לא רוצה להיות לבד