Tomer Yosef - תומר יוסף
Ksheharuach Dohefet Oti - כשהרוח דוחפת אותי
לא, אני לא קיים
סך הכל עוד בן אדם
מהעולם הלא מושלם
קשה לראות מכאן
אבל יש אופק

מה חשוב מה עכשיו
הכל קורה וכלום לשווא
אני עיוור ומסובב
הלילה מזדקן
אבל יש בוקר

מרגיש לי טוב להיות יכול לשיר
מרגיש לי טוב להיות יכול לחוש
מרגיש לי טוב להיות יכול לחשוב
מרגיש לי טוב להיות יכול להיות
כשהרוח דוחפת אותי

מה איתי, אני לא קיים
הולך מפה, חוזר לשם
ועוד פעם ועוד פעם
קשה ללכת ככה
אבל יש דרך

בית כאן בית שם
כל מקום הוא העולם
וכל כולי הוא בן אדם
נראה אותו דבר
אבל יש תוכן

אין איזון ואין ברירה
הכל חוזר להתחלה
ועוד מכה ועוד מכה

מרגיש לי טוב להיות יכול לשיר
מרגיש לי טוב להיות יכול לחוש
מרגיש לי טוב להיות יכול לחשוב
מרגיש לי טוב להיות יכול להיות
כשהרוח דוחפת אותי