Mbongeni Ngema
Nkonyane Kandaba
Wathinta thina
Wathint' abangas' okufa
Safa saphenduka
Saphenduk' inj' ebovu

Wathinta thina
Wathint' abangas' okufa
Safa saphenduka
Saphenduk' inj' ebovu

Wathinta thina
Wathint' abangas' okufa
Safa saphenduka
Saphenduk' inj' ebovu

We Nkonyane KaNdaba
Kwanyakaz' imikhonto

We Nkonyane KaNdaba
Kwanyakaz' imikhonto

We Nkonyane KaNdaba
Kwanyakaz' imikhonto

We Nkonyane KaNdaba
Kwanyakaz' imikhonto

We Nkonyane KaNdaba
Kwanyakaz' imikhonto

We Nkonyane KaNdaba
Kwanyakaz' imikhonto