Mbongeni Ngema
Vuma Dlozi Lami
[Verse 1]
Ngiyambonga ubaba wami mina
Owangikhipha ekuhluphekeni
Wangitholel'umendo mina
Vuma dlozi lami
Wangitholel'umendo mina
Vuma dlozi lami

[Chorus]
Vuma dlozi lami
(Vuma, dlozi lami)
Vuma dlozi lami
(Vuma, dlozi lami)
Vuma, dlozi lami
(Vuma, dlozi lami)

[Verse 2]
Umyeni wam uyangithanda
Umama wakhona uyangithanda
Nami ngiyabathanda futhi

Umyeni wam uyangithanda
Umama wakhona uyangithanda
Nami ngiyabathanda futhi

Umyeni wam uyangithanda
Nami ngiyabathanda futhi

Umyeni wam uyangithanda
Nami ngiyabathanda futhi

[Chorus]
Vuma dlozi lami
(Vuma, dlozi lami)
Vuma dlozi lami
(Vuma, dlozi lami)
Vuma, dlozi lami
(Vuma, dlozi lami)

[Verse 3]
Inhliziyo yami igcwele uthando iyaphuphuma
(Yebo, igcwele uthando iyaphuphuma)
Inhliziyo yami igcwele uthando iyaphuphuma
(Yebo, igcwele uthando iyaphuphuma)
Uyamemeza umamazala len'ezintabeni
(Ay sengiyahamba ngiyomwashela)
Uyamemeza umamazala len'ezintabeni
(Ay sengiyahamba ngiyomwashela)
Uyamemeza umamazala len'ezintabeni
(Ay sengiyahamba ngiyomwashela)
Uyamemeza umamazala lene
(Ay sengiyahamba ngiyomthezeli izinkuni)
Uyamemeza umkhwenyana wami lene
[Chorus]
Vuma dlozi lami
(Vuma, dlozi lami)
Vuma dlozi lami
(Vuma, dlozi lami)
Vuma, dlozi lami
(Vuma, dlozi lami)