Major League DJz
Government
Ah let's go
Ah let's go
Ah let's go
Ah let's go, let's go

Pina mzala
Kae mzala
Ko meketeng mzala
Ba di betha jwang mzala
Ba di betha so le so le so le so
A le so so so so so so so
Ha ha hai shay' iJuju dance
Awu Juju dance
Hai shay' iJuju dance
Awu Juju dance
Hayi dlal' iJuju dance
Awu Juju dance
Hayi dlal' iJuju dance
Awu Juju dance

Ke re mekete go bose boshigo
Go bose boshigo
Ke re mekete go bose boshigo
Go bose boshigo
Ke re mekete go bose boshigo
Go bose boshigo
Ke re mekete go bose boshigo
Go bose boshigo
[Verse: Focalistic]
Tjuuuu…tjuuu
Achuuuu
Government my president …
O dume sterrk Ka dibeeri le sefela
Betha Kota, lesuper lesela
Loui dilo, Gucci ghabadiya
Government my president
O dume sterrk Ka dibeer le sefela
Betha Kota, super lesela
Loui dilo, Gucci lesela
My mother was a kitchen girl
My father was a garden boy
That’s why I’m a hustler dawg
Ke ya phanda dawg
Nkao tlatsa dawg
Mekete e Monate Bosego
Achuuu , Hayi e Monate bosego

Mekete e monate boshigo
E monate boshigo
Ai mekete e monate boshigo
E monate boshigo
Ke re mekete go bose boshigo
Go bose boshigo
Ke re mekete go bose boshigo
Go bose boshigo
Ba spetjetje spetje yeah
Becha o beche yeah
Cheque le speke yeah
Spender meketeng
Hai shay' iJuju dance
Awu Juju dance
Hai shay' iJuju dance
Awu Juju dance
Hayi dlal' iJuju dance
Awu Juju dance
Hayi dlal' iJuju dance
Awu Juju dance
Julius sikhuluma ngomuntu oserious serious
Lomuntu uzokwenza famous famous
Akayizw'inonsense uzo secura aze akufakele nefence
Abamuzwa ukuthi uhlal'ayenz'isense
Ukhuluma ama-facts hayi ama-sentence
Une licence ye stop nonsense
Entertainer fucken famous
Ungizwa kahle
Moshito o monate bosigo
Umcimb'umnand'ebusuku
Umjaiv'uhamb'ebusuku washa wena
Moshito o monate bosigo
Umcimb'umnand'ebusuku
Umjaiv'uhamb'ebusuku washa wena
Mekete e monate boshigo
E monate boshigo
Ai mekete e monate boshigo
E monate boshigo
Ke re mekete go bose boshigo
Go bose boshigo
Ke re mekete go bose boshigo
Go bose boshigo
Hai shay' iJuju dance
Awu Juju dance
Hai shay' iJuju dance
Awu Juju dance
Hayi dlal' iJuju dance
Awu Juju dance
Hayi dlal' iJuju dance
Awu Juju dance