Major League Djz
NdiKuze
A se trap ke Pina Tsa Ko kasi
Woza saba ndik'uze
Yeh wena ndik'uze
Woza, woza la ndik'uze
Yeh wena eh ndik'uze
Wo waza la ndik'uze
Yeh wena oh ndik'uze
I apha ndik'uze
Yeh wena woza la
Syabangena syabangena
Syabangena syabavuma syabalahla
Syabavula syabathata syabafaka
Syavaxosha syabalahla syabadumpa
Syabangena Syabangena, ngena
Ngzok'vulela
Faka ngzok'lindela but unga
Waste'ixesha
Syabangena Syabangena
Syabangena syabavuma syabalahla
Syabavula syabathata syabafaka
Syabaxoka syabalahla syabadumpa
Syabangena Syabangena, ngena
Ngzok'vulela
Faka ngzok'lindela but unga
Waste'ixhesa
Saba ndik'uze
Woza la ndik'uze