Noa Kirel - נועה קירל
Mi Ani? - ?מי אני
[בית 1]
מה יש פה להבין, הלב בפורמלין, לא מסוגל לדפוק
תתעורר על החיים אתה ישן עמוק
איזה חוק קבע מה זה אשה טובה, או אהבה רעה
המחשבה תקועה
נשחרר אותה לאט לאט
תוך כדי תנועה

[בית 2]
עכשיו אני ציפור שעפה לאחור, אתה תדגור בקן
לבחור במה שיש להתחדש במה שאין
אפשר לתכנן טיול למרות שמה זה חול
סתם משנים מגרש ונשארים אותו זוג אוהבים
שני ילדים טובים בתוך צנצנת דבש

[פזמון]
דבר איתי במעשים
נשים נשים בצד מה שהיה
שינויים שינויים שינויים
אם לא שאלתי בעצמי
אז מי יגיד לי מי אני בכלל
?מי אני מי אני מי אני
?מי אני מי אני מי אני
?מי אני מי אני מי אני
?מי אני מי אני מי אני
[בית 3]
הילד מבוגר האמא שלו כבר מזמן התייאשה
למה הוא בחר כלה כזאת קשה
איך את לבושה ואיך אין לך בושה
ויש לי הרגשה שאנחנו לא שונות
זאת השיטה
אותי ואותה חינכו להישאר קטנות

[פזמון]
אז בוא נדבר במעשים
נשים נשים בצד מה שהיה
שינויים שינויים שינויים
אם לא שאלתי בעצמי
אז מי יגיד לי מי אני בכלל
?מי אני מי אני מי אני
?מי אני מי אני מי אני
?מי אני מי אני מי אני
?מי אני מי אני מי אני

[גשר]
מפולות בלב יש, ראש שמסתובב, אש כל הזמן שורפת
איך להתחייב בלי להרגיש חייבת
?מי אני מי אני מי אני
מה הגוף מבקש ומה שוב השתבש
התאהבתי בך ועזבתי את עצמי
?מי אני מי אני מי אני
[אאוטרו]
?מי אני מי אני מי אני
?מי אני מי אני מי אני
?מי אני מי אני מי אני
?מי אני מי אני מי אני
?מי אני מי אני מי אני
?מי אני