Noa Kirel - נועה קירל
Ota Yalda - אותה ילדה
[בית]
כל יום מחדש עם אותם ההרגלים
מבלגנת את החדר ולא מוצאת את הבגדים
הקפה כבר התקרר ונשארתי עם עצמי
מחפשת מה ללבוש, עם הסומק בפנים

[פזמון]
אני תמיד אשאר אותה ילדה
עם השמחה ועם כל האהבה
אני תמיד אשאר אותה ילדה
עם השטויות ועם כל האהבה

[בית]
כל יום מחדש עם אותם ההרגלים
מבלגנת את החדר ולא מוצאת את הבגדים
הקפה כבר התקרר ונשארתי עם עצמי
מחפשת מה ללבוש, עם הסומק בפנים

[פזמון]
אני תמיד אשאר אותה ילדה
עם השמחה ועם כל האהבה
אני תמיד אשאר אותה ילדה
עם השטויות ועם כל האהבה