Noa Kirel - נועה קירל
Lirkod Im Dma’ot Ba’einaim (DJ PM Remix) - לרקוד עם דמעות בעיניים
[אינטרו]
רוצה לגור במועדון

[בית 1: עברי לידר]
אני לא צריכה שתקנה לי תיק של גוצ’י
ולא צריכה שתיקח אותי לקרוזים
אנ'לא רוצה בית במגדל
מבקשת שתאהב אותי ללא אבל
אנ'לא צריכה שיהיה לי מה שאין לי
ולא צריכה משחקת בנדמה לי
אנ'לא רוצה ילד מגודל
מדליקים לו את האור אז הוא נבהל

[פזמון: עברי לידר]
אני לא רוצה לשמוע אם זה לא מושלם
מתעוררת צהריים והולכת לים
זה לא שלא אכפת לי רק הרמתי ידיים
לרקוד עם דמעות בעיניים

[דרופ]
(רוצה לגור במועדון)
(מיום שישי עד יום ראשון)

[בית 2: עברי לידר]
ביום שישי יושבת בארומה
קונה נרות בריחות של ברצלונה
עם חברות קבועות במעגל
אחת ספרה בסוד שהוא נגמל
מכל ההרגלים הבחורות והסמים
הכול אצלו נקי והוא לובש רק מותגים
שאם אני רוצה הוא מוציא אותי לרקוד
מזמין אותי לדרינקים ועושה כבוד
[פזמון: עברי לידר]
אני לא רוצה לשמוע אם זה לא מושלם
מתעוררת צהריים והולכת לים
זה לא שלא אכפת לי רק הרמתי ידיים
לרקוד עם דמעות בעיניים

[גשר: נועה קירל ועברי לידר]
רוצה לגור במועדון
מיום שישי עד יום ראשון
לשכוח שרציתי אהבה
בנים ומוזיקה טובה
מהרבי באומן לשירותים של האומן
חשוב לי שתדע
אני לא אבודה
אני אוהבת את כולם

[דרופ]
(רוצה לגור במועדון)
(מיום שישי עד יום ראשון)