Noa Kirel - נועה קירל
Im Ata Gever - אם אתה גבר
[בית 1]
סתם ערימה של זכרונות
של רגעים שלמים צרובים בתוך תמונות
מחולקות אצלי בלב לפי תקופות
חלקן טובות חלקן טיפה פחות

[טרום-פזמון]
איך כל פעם וואה-פה-פה-פעם
אתה הולך, אתה חותך
מה הטעם וואה-טה-טה-טעם
אתה חוזר ומצטער

[פזמון]
אמרת ״אני משוגע ואת מהממת״
זרקת אותי לאוויר בקושי נושמת
השארת אותי והלכת מכאן
אם אתה גבר תגמור ת׳עניין
אם אתה גבר תגמור איתי כבר
?תגידי לי מה את עושה? על מה את נלחמת
חצי נמרה חצי מטומטמת
בסוף ת׳חוזר אליי לא מעוניין
אם אתה גבר תגמור ת׳עניין
אם אתה גבר תגמור איתי כבר

[דרופ]
(אם אתה גבר תגמור ת׳עניין)
(אם אתה גבר תגמור ת׳עניין)
(אם אתה גבר תגמור ת׳עניין)
(אם אתה גבר תגמור ת׳עניין)
[בית 2]
סתם, זה היה סתם מלוכלך
אבל יצאתי חזקה מזה כל כך
את כל הדברים שהשארת כדאי שתשכח
זרקתי הכל, כבר אין מקום בפח

[טרום-פזמון]
לא הפעם וואה-פה-פה-פעם
אתה הולך, אתה חותך
מה הטעם וואה-טה-טה-טעם
אתה חוזר ומצטער

[פזמון]
אמרת ״אני משוגע ואת מהממת״
זרקת אותי לאוויר בקושי נושמת
השארת אותי והלכת מכאן
אם אתה גבר תגמור ת׳עניין
אם אתה גבר תגמור איתי כבר
?תגידי לי מה את עושה? על מה את נלחמת
חצי נמרה חצי מטומטמת
בסוף ת׳חוזר אליי לא מעוניין
אם אתה גבר תגמור ת׳עניין
אם אתה גבר תגמור איתי כבר

[דרופ]
(אם אתה גבר תגמור ת׳עניין)
(אם אתה גבר תגמור ת׳עניין)
(אם אתה גבר תגמור ת׳עניין)
(אם אתה גבר תגמור ת׳עניין)
[גשר]
אם אתה גבר תגמור ת׳עניין
אם אתה גבר גבר
אם אתה גבר תגמור ת׳עניין
אם אתה גבר גבר

[פזמון]
אמרת ״אני משוגע ואת מהממת״
זרקת אותי לאוויר בקושי נושמת
השארת אותי והלכת מכאן
אם אתה גבר תגמור ת׳עניין
אם אתה גבר תגמור איתי כבר
?תגידי לי מה את עושה? על מה את נלחמת
חצי נמרה חצי מטומטמת
בסוף ת׳חוזר אליי לא מעוניין
אם אתה גבר תגמור ת׳עניין
אם אתה גבר תגמור איתי כבר