Noa Kirel - נועה קירל
Megibor Le’oyev - מגיבור לאויב
[בית 1]
היית קרוב אליי
אולי קצת יותר מידי
הבנו גם מבלי לדבר
הצלחת לשמור עליי
שבילים של כפות ידיי
הכרת בלי להתבלבל

[טרום-פזמון]
הרוח נושבת נשבר החום לצד הכאב
עוד לילה של שקט
בונה חלום מדפיקות של הלב
איך הפכת מגיבור לאויב

[פזמון]
להתרסק על הרצפה
כל יום יושבת ובוכה
להתנפץ מאכזבה
לא מדמיינת שם אותך
מאמין בי

[בית 2]
העיר כבר גדולה עלי
השקט צפוף מידי
לא משאיר מקום להתמודד
וברחוב הצר
חיפשתי פרצוף מוכר
מה יקרה אם פתאום נפגש
[טרום-פזמון]
הרוח נושבת נשבר החום לצד הכאב
עוד לילה של שקט
בונה חלום מדפיקות של הלב
איך הפכת מגיבור לאויב

[פזמון]
להתרסק על הרצפה
כל יום יושבת ובוכה
להתנפץ מאכזבה
לא מדמיינת שם אותך
מאמין בי

[גשר]
זאת אני שבחרתי ללכת
יודעת שאתה מצטער
אבל כשרע אני לא נשארת
אולי נפגש שוב בסיפור אחר
מקווה שתמשיך בחייך
?האם לזה אתה תאמין
שהבגדים שלך מסודרים
מחכים לך על סף הדלת

[פזמון]
להתרסק על הרצפה
לא מדמיינת שם אותך
תאמין לי