Noa Kirel - נועה קירל
Ambulance - אמבולנס
[בית 1: נועה קירל]
...אני לא חנפנית אבל אגיד לך ש
אתה עושה לי צמרמורות זה לא קורה לי הרבה
אז יש לך יופי יש'ך כסף זה אותי לא קונה
אבל עם קצב כמו שיש לך הכל ישתנה הלילה

[טרום-הוק: מרגי & נועה קירל]
מחר אנחנו לא נזכור את מה שקרה
כי מה שאת עושה לי זה איום ונורא
גרמתי כבר לכמה לאבד הכרה
תביא לי ת'טלפון
תזמינו לי אמבולנס

[הוק: מרגי & נועה קירל]
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס

[בית 2: מרגי]
אני לא כמו כולם אני עושה את זה שונה
טווח ארוך כמו אישפוז כולם לזוז אני הרופא
כולך מותק והדופק רק עולה ועולה
אז סורי אנלא זמין או עונה הלילה
[טרום-הוק: מרגי & נועה קירל]
מחר אנחנו לא נזכור את מה שקרה
כי מה שאת עושה לי זה איום ונורא
גרמתי כבר לכמה לאבד הכרה
תביא לי ת'טלפון
תזמינו לי אמבולנס

[הוק: מרגי & נועה קירל]
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס

[גשר: נועה קירל & מרגי]
הם חושבים שהתרופה
זה שנתנהג יפה
לא רוצה
לא רוצה
הם חושבים שהתרופה
זה שנתנהג יפה
לא רוצה
לא רוצה
תזמינו לי אמבולנס
[הוק: מרגי & נועה קירל]
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס
תזמינו לי אמבולנס