Ido Maimon -
-

Ve’achshav La’helek Ha’omanuti - ועכשיו לחלק האומנותי (2019)

Dani Din Freestyle - דני דין פריסטייל (2018)

Sof Yemei Ha’tom - סוף ימי התום (2017)

Bruchim Habaim LePetah Tikva - ברוכים הבאים לפתח תקווה (2015)