Ido Maimon - עידו מימון
Lema’ala - למעלה
[אינטרו: תמיר בר]
תרביץ תרביץ יאללה

[וורס 1: רביד פלוטניק]
שמחה רבה, שמחה רבה
סליחה ממש, תודה רבה
גורם לכולם להזיע כמו סבתא 'שך עם חם צוואר
אבא בא, סבא בא, אריה מכפר סבא בא
אז מרחבא ואדרבא, בוא נקח את זה לשלב הבא
אמה מה, מה נשמה? אני לא מסוגל להפסיק לרשום
תופס קלשון ולא חותך לישון
ואין ספק שרבידי כבר לא כתמול שלשום
אבל רעב לעשות בלאגן כאילו זה אלבום ראשון
?היי, זה שוב אני, מה שלום כולם ומה השתנה פה מאז שהלכתי
?מה? היפ-הופ בעברית זה מיינסטרים עכשיו ואפילו אני הצלחתי
צלחתי כנרת, אה אוקיי, הבנתם ת'סרט? סבבה
רציתם קיבלתם קדימה, בוא ונרים את העסק

[פזמון]
למעלה (יאללה)
נרים את זה למעלה (יאללה)
נקח אותם למעלה (יאללה)
היום נעוף למעלה, מעלה
מעלה (יאללה)
נרים את זה למעלה (יאללה)
נקח אותם למעלה (יאללה)
היום נעוף למעלה (יאללה, יאללה)
[וורס 2: רביד פלוטניק & תמיר בר]
אמרו לי שחזרתי לסורי
(זה קץ לייסורים)
ילד סתום, ים הברזות וחיסורים
אעלק פאקינג מיינסטרים
רוב המיינסטרים יצורים ומוצרים
שנוצרים מתוך המיץ של הפאקינג זבל
(?מה? לא ככה)
פתח תקוואים יורים מילים כמו נשקים מקוצאים
נכשלתי בלשון אבל איזה יופי של דקדוק ועיצורים אה
(וואלה מרשים)
עולם הולך ונעלם כמו חולם חסר
עזוב נספור'ך מה חסר, עדיף תתפוס'ך מחסה
זה נס פח השמן, זה לא רמז, פשוטו כמשמעו
מעביר ת'ניצוצות, מפיל פצצות על אמת
צדקתם זאת מחשבה שבראה מציאות
שכחתם שאני וטונה הופענו בתמונע מול חמש עשרה איש בדיוק, אה
(וואלה שכחנו)
טוב, אם שכחתם אז שכחתם, זה לגיטימי
מה שכן הילד כבר לא ילד והילד כבר לא אנונימי
בלי מי-לים מיותרות, בלי כותרות, בלי הכתרות
(?אז מה נשאר)
רק להמשיך לשבור תקרות ולהרים אתכם

[אאוטרו]
למעלה (יאללה)
נרים את זה למעלה (יאללה)
נקח אותם למעלה (יאללה)
היום נעוף למעלה, מעלה
מעלה (יאללה)
נרים את זה למעלה (יאללה)
נקח אותם למעלה (יאללה)
...היום נעוף ל