Evert Taube Lyrics

Alderville Road (2007)

O eviga ungdom, mitt hjärta: Evert Taube sjunger och berättar (1995)

“Idyll” och Andra Visor (Immanuelskyrkans kammarkör i Norrköping) (1989)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol